S-049258

Joyce Leung 梁淑貞

西貢市中心分行 (電話: 2799 9719)
19
1
1
3
4
4.05分 (3個評分)
客戶讚賞 (8個)
陳太 2018-06-24
陳太來信感謝Joyce為陳太傾倒心目中嘅價錢,喺買賣樓盤過程中Joyce表現出對工作熱誠,細心聆聽客戶嘅要求,並有良好嘅溝通技巧,令到陳太對買入嘅物業更加有信心,所以特此來信表揚
$3,800 (售)
1,301 (實) / 1,885 (建)

西貢 匡湖居 第04期

$40,000 (租)
1,500 (實) / - (建)

西貢 炭山路 9 號

$1,350 (售)
1,026 (實) / 1,155 (建)

清幽低密度

$43,000 (租)
$1,150 (售)
1,400 (實) / 1,400 (建)

西貢 早禾坑村(早禾美居) (已售)

$880 (售)
$22,000 (租)
552 (實) / 759 (建)

嘉林別墅

$2,680 (售)
2,100 (實) / 2,100 (建)

清水灣獨立村屋

$2,400 (售)
1,574 (實) / 1,700 (建)

麗沙灣別墅

$42,000 (租)
- (實) / 2,100 (建)

西貢村屋