S-350183

Doris Lee

Sai Kung Branch (Tel: 2799 9719)
$6.50 M (Sale)
$18,000 (Rent)
- (SA) / 700 ft2 (GFA)

SAI KUNG

$9.00 M (Sale)
$26,000 (Rent)
1,400 ft2 (SA) / 1,400 ft2 (GFA)

$85,000 (Rent)
2,005 ft2 (SA) / 2,500 ft2 (GFA)

CLEAR WATER BAY SEA VIEW VILLA WITH HUGE GARDEN

$90,000 (Rent)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

SAI KUNG AREA

$38.80 M (Sale)
2,100 ft2 (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

HUGE GARDEN WITH SWIMMING POOL

$28.00 M (Sale)
$55,000 (Rent)
1,406 ft2 (SA) / 1,918 ft2 (GFA)

MARINA COVE

$7.80 M (Sale)
- (SA) / 700 ft2 (GFA)

SAI KUNG NAM SHAN

$14.80 M (Sale)
$34,000 (Rent)
884 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG THE MEDITERRANEAN

$45.10 M (Sale)
$88,000 (Rent)
1,841 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA

$72,000 (Rent)
1,837 ft2 (SA) / 1,837 ft2 (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA