E-186547

Anita Wong

Silverstrand Branch (Tel: 2243 0202)
$35.00 M (Sale)
1,561 ft2 (SA) / 2,000 ft2 (GFA)

Sai Kung Villa

$35,000 (Rent)
- (SA) / 1,400 ft2 (GFA)

Nam Shan Duplex

$24,500 (Rent)
- (SA) / 700 ft2 (GFA)

Clear Water Bay Sea View

$16.50 M (Sale)
$18.80 M (Sale)
1,227 ft2 (SA) / 1,869 ft2 (GFA)

SAI KUNG BURLINGAME GDN

$24.80 M (Sale)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

SAI KUNG COUNTRY HOUSE

$43.00 M (Sale)
2,100 ft2 (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

Big Garden Village House