MA ON SHAN KAM TAI COURT (Sold) (Expired)

$7.50 M (Prem. Not Paid) 650 ft2

MA ON SHAN KAM TAI COURT (Sold) (Expired)

Update: 2019-07-21
Views: 761
B0081100
HOS
650 ft2
828 ft2
NING TAI RD 33
Kam Tai Court
香港房屋委員會
12座
3440伙
2000年
幼稚園:沙田;小學:新界區89號校網;中學:沙田
羽毛球場、排球場、乒乓球場、籃球場、休憩花園、兒童遊樂場、太極區等等
Kam Tai Court, 33 Ning Tai Rd, Ma On Shan

Floor Plan

Property Presents

$6.15 M / $6.15 M (Prem. Not Paid) (Sale)
521 ft2 (SA) / 729 ft2 (GFA)

MA ON SHAN KAM TAI COURT

$7.20 M (Prem. Paid) (Sale)
650 ft2 (SA) / 828 ft2 (GFA)

MA ON SHAN KAM TAI COURT

$6.25 M (Prem. Not Paid) (Sale)
526 ft2 (SA) / 736 ft2 (GFA)

MA ON SHAN KAM TAI COURT BLK H KAM YING HSE

$5.80 M (Prem. Paid) (Sale)
526 ft2 (SA) / 736 ft2 (GFA)

MA ON SHAN KAM TAI COURT

$7.30 M (Prem. Not Paid) (Sale)
650 ft2 (SA) / 828 ft2 (GFA)

MA ON SHAN KAM TAI COURT

$5.60 M (Prem. Paid) (Sale)
521 ft2 (SA) / 729 ft2 (GFA)

MA ON SHAN KAM TAI COURT

$7.68 M (Prem. Not Paid) (Sale)
$7.50 M (Prem. Not Paid) (Sale)
$7.30 M (Prem. Not Paid) (Sale)
650 ft2 (SA) / 828 ft2 (GFA)

MA ON SHAN KAM TAI COURT BLK D KAM SHING HSE

$5.40 M (Prem. Not Paid) (Sale)
506 ft2 (SA) / 663 ft2 (GFA)

MA ON SHAN KAM TAI COURT

$7.80 M (Prem. Not Paid) (Sale)
650 ft2 (SA) / 828 ft2 (GFA)

MA ON SHAN KAM TAI COURT

Kam Tai Court Latest Transaction

Ma On Shan KAM TAI COURT BLK K KAM PUI HSE (HOS)
2019-07-23
Floor: Low
Flat: 6
Sale: $5.39 M(W/O PREM)
SA: 517 ft2 (@ 10,426)
GFA: 722 ft2 (@ 7,466)
Ma On Shan KAM TAI COURT BLK A KAM FU HSE (HOS)
2019-07-08
Floor: Low
Flat: 2
Sale: $7.38 M(W/O PREM)
SA: 650 ft2 (@ 11,354)
GFA: 828 ft2 (@ 8,914)
Ma On Shan KAM TAI COURT BLK C KAM HING HSE
2019-07-04
Floor: Low
Flat: 1
Sale: $5.95 M(W/O PREM)
SA: 650 ft2 (@ 9,154)
GFA: 828 ft2 (@ 7,186)
Ma On Shan KAM TAI COURT BLK B KAM PONG HSE
2019-06-24
Floor: High
Flat: 8
Sale: $6.6 M(W/O PREM)
SA: 650 ft2 (@ 10,154)
GFA: 828 ft2 (@ 7,972)
Ma On Shan KAM TAI COURT BLK A KAM FU HSE
2019-05-02
Floor: Middle
Flat: 4
Sale: $7 M
SA: 650 ft2 (@ 10,770)
GFA: 828 ft2 (@ 8,455)
Ma On Shan KAM TAI COURT BLK J KAM TIN HSE
2019-04-24
Floor: High
Flat: 4
Sale: $5.9 M
SA: 521 ft2 (@ 11,325)
GFA: 729 ft2 (@ 8,094)
Ma On Shan KAM TAI COURT BLK J KAM TIN HSE
2019-04-17
Floor: Middle
Flat: 6
Sale: $5.48 M
SA: 517 ft2 (@ 10,600)
GFA: 722 ft2 (@ 7,591)
Ma On Shan KAM TAI COURT BLK C KAM HING HSE (HOS)
2019-04-08
Floor: High
Flat: 5
Sale: $7 M
SA: 650 ft2 (@ 10,770)
GFA: 828 ft2 (@ 8,455)
Ma On Shan KAM TAI COURT BLK L KAM MAN HSE (HOS)
2019-03-25
Floor: Low
Flat: 4
Sale: $5.37 M
SA: 521 ft2 (@ 10,304)
GFA: 729 ft2 (@ 7,364)
Ma On Shan KAM TAI COURT BLK E KAM WEI HSE (HOS)
2019-03-21
Floor: High
Flat: 5
Sale: $6.85 M
SA: 650 ft2 (@ 10,539)
GFA: 828 ft2 (@ 8,273)