SAI KUNG YAN YEE RD (Expired)

$23.50 M
SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD SAI KUNG YAN YEE RD

SAI KUNG YAN YEE RD (Expired)

Update: 2019-01-11
Views: 2,709
H820426
Village
-
2,100 ft2
YAN YEE RD

Property Presents

$11.80 M (Sale)
1,400 ft2 (SA) / 1,400 ft2 (GFA)

SAI KUNG TSO WO HANG

$70.00 M (Sale)
3,193 ft2 (SA) / 4,654 ft2 (GFA)

CLEAR WATER BAY VILLA HOUSE

$150.00 M (Sale)
6,386 ft2 (SA) / 9,308 ft2 (GFA)

SAI KUNG PORTOFINO GDN HSE

$75,000 (Rent)
1,506 ft2 (SA) / 2,000 ft2 (GFA)

SAI KUNG HABITAT

$60,000 (Rent)
1,837 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA

$9.38 M (Sale)
- (SA) / 700 ft2 (GFA)

Village Flat with Nice Terrace

$39.90 M (Sale)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

CLEAR WATER BAY SHEUNG SZE WAN

$95,000 (Rent)
$28.50 M (Sale)
1,048 ft2 (SA) / 1,460 ft2 (GFA)

SAI KUNG MARINA COVE

1,231 ft2 (SA) / 1,908 ft2 (GFA)

白沙灣靚裝別墅

$20,000 (Rent)
586 ft2 (SA) / - (GFA)

PARK MEDITERRANEAN TWR 02

$12.00 M (Sale)
699 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG THE MEDITERRANEAN TWR 05

$48,000 (Rent)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

MID-LEVEL SAI KUNG

$7.40 M (Sale)
$17,000 (Rent)
$20.00 M (Sale)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

SAI KUNG NAM SHAN 201

$268.00 M (Sale)
7,716 ft2 (SA) / 8,807 ft2 (GFA)

SAI KUNG PORTOFINO GDN HSE TYPE F