SHATIN DRAGONS RANGE COURT B TWR 01

$17.00 M 944 ft2
SHATIN DRAGONS RANGE COURT B TWR 01 SHATIN DRAGONS RANGE COURT B TWR 01 SHATIN DRAGONS RANGE COURT B TWR 01 SHATIN DRAGONS RANGE COURT B TWR 01 SHATIN DRAGONS RANGE COURT B TWR 01 SHATIN DRAGONS RANGE COURT B TWR 01

SHATIN DRAGONS RANGE COURT B TWR 01

Update: 2019-06-11
Views: 1,455
$17.00 M
N0075427
Residential
944 ft2
-
LAI PING RD 33
Luck Wong
S-203159

Luck Wong

21
4
4
2
Dragons Range
嘉里建設、信和置業、萬泰集團
10座;物業層數:Court A 日瓏閣 第1座:19層、Court A 日瓏閣 第2座:18層、Court B 月瓏閣 第1座:18層 Court B 月瓏閣 第2座:18層、Court B 月瓏閣 第3座:18層、Court C 傲瓏閣 第1座:18層 Court C 傲瓏閣 第2座:18層 Court C 傲瓏閣 第3座:18層、Court D 天瓏閣 第1座:19層、Court D 天瓏閣 第2座:19層。以上均不包括地庫、低層地下、天台及上層天台
973個
2015年6月15日
鄰近幼稚園沙田; 小學91網; 中學沙田
車位總數:551 個住客停車位 【其他住客用車位 :57 個電單車停車位、5 個傷健人士停車位】
33 Lai Ping Road

Dragons Range Latest Transaction

Shatin DRAGONS RANGE COURT C TWR 01
2019-08-08
Floor: Middle
Flat: E
Sale: $10 M
SA: 693 ft2 (@ 14,431)
GFA: -
Shatin DRAGONS RANGE COURT C TWR 02
2019-07-21
Floor: Low
Flat: C
Rent: $28000
SA: 952 ft2 (@ 30)
GFA: -
Shatin DRAGONS RANGE COURT D TWR 01
2019-07-18
Floor: Middle
Flat: D
Rent: $22000
SA: 654 ft2 (@ 34)
GFA: -
Shatin DRAGONS RANGE COURT C TWR 02
2019-07-12
Floor: Low
Flat: D
Rent: $20500
SA: 657 ft2 (@ 32)
GFA: -
Shatin DRAGONS RANGE COURT D TWR 01
2019-07-02
Floor: Low
Flat: B
Rent: $36000
SA: 983 ft2 (@ 37)
GFA: -
Shatin DRAGONS RANGE COURT A TWR 01
2019-06-28
Floor: Low
Flat: H
Sale: $8.6 M
SA: 662 ft2 (@ 12,991)
GFA: -
Shatin DRAGONS RANGE COURT A TWR 02
2019-06-22
Floor: Low
Flat: E
Rent: $28000
SA: 977 ft2 (@ 29)
GFA: -
Shatin DRAGONS RANGE COURT C TWR 01
2019-06-21
Floor: Low
Flat: C
Rent: $29000
SA: 947 ft2 (@ 31)
GFA: -
Shatin DRAGONS RANGE COURT C TWR 02
2019-06-11
Floor: Middle
Flat: B
Rent: $36500
SA: 958 ft2 (@ 39)
GFA: -
Shatin DRAGONS RANGE COURT B TWR 03
2019-06-10
Floor: Low
Flat: A
Sale: $48 M
SA: 2,143 ft2 (@ 22,399)
GFA: -