$13,000 (Rent)
435 ft2 (SA) / 595 ft2 (GFA)

FANLING KA SHING COURT

$17,200 (Rent)
396 ft2 (SA) / 529 ft2 (GFA)

PRIMA VILLA

$8.10 M (Sale)
487 ft2 (SA) / 664 ft2 (GFA)

MA ON SHAN MARBELLA

$10.50 M (Sale)
733 ft2 (SA) / 913 ft2 (GFA)

MA ON SHAN VISTA PARADISO

$9.50 M (Sale)
540 ft2 (SA) / 736 ft2 (GFA)

MA ON SHAN LA COSTA

$16.80 M (Sale)
1,066 ft2 (SA) / 1,375 ft2 (GFA)

MA ON SHAN VILLA OCEANIA

$7.60 M (Sale)
451 ft2 (SA) / 605 ft2 (GFA)

MA ON SHAN OCEAN VIEW

$29.00 M (Sale)
$38,000 (Rent)
1,162 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA

$43.00 M (Sale)
2,242 ft2 (SA) / 2,963 ft2 (GFA)

GREAT HILL BLK 03

$6.20 M (Sale)
513 ft2 (SA) / 652 ft2 (GFA)

FANLING FANLING CTR

$6.80 M (Sale)
526 ft2 (SA) / 710 ft2 (GFA)

FLORA PLAZA

$5.05 M (Sale)
392 ft2 (SA) / 538 ft2 (GFA)

FANLING FLORA PLAZA BLK 10

$1.78 M (Sale)
- (SA) / - (GFA)

FANLING FLORA PLAZA

$5.10 M (Sale)
384 ft2 (SA) / 522 ft2 (GFA)

FANLING DAWNING VIEWS BLK 05

$12,000 (Rent)
368 ft2 (SA) / 465 ft2 (GFA)

FANLING FANLING CTR

$13,000 (Rent)
441 ft2 (SA) / 568 ft2 (GFA)

FANLING AVON PARK BLK 02

$5.29 M (Sale)
393 ft2 (SA) / 533 ft2 (GFA)

FANLING DAWNING VIEWS BLK 02

$5.90 M (Sale)
400 ft2 (SA) / 515 ft2 (GFA)

FANLING AVON PARK BLK 07

$6.50 M (Sale)
427 ft2 (SA) / 587 ft2 (GFA)

FANLING DAWNING VIEWS BLK 07

$5.50 M (Sale)
441 ft2 (SA) / 568 ft2 (GFA)

FANLING AVON PARK BLK 07

$5.38 M (Sale)
386 ft2 (SA) / 535 ft2 (GFA)

FANLING DAWNING VIEWS BLK 10

$6.20 M (Sale)
526 ft2 (SA) / 711 ft2 (GFA)

FANLING FLORA PLAZA BLK 03

$1.98 M (Prem. Not Paid) (Sale)
381 ft2 (SA) / 491 ft2 (GFA)

WAH MING ESTATE