$10.50 M (Sale)
$20,000 (Rent)
520 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG THE MEDITERRANEAN TWR 02

$6.60 M (Sale)
- (SA) / 700 ft2 (GFA)

SAI KUNG

$7.00 M (Sale)
- (SA) / 700 ft2 (GFA)

SAI KUNG CLEARWATER BAY GDN

$19.00 M (Sale)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

Clear water bay road

$16.50 M (Sale)
$27.80 M (Sale)
1,250 ft2 (SA) / 1,908 ft2 (GFA)

SAI KUNG GIVERNY

$23.00 M (Sale)
$58,000 (Rent)
$24.00 M (Sale)
$60,000 (Rent)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

SAI KUNG YAN YEE RD

$14.80 M (Sale)
$38,000 (Rent)
1,147 ft2 (SA) / 1,371 ft2 (GFA)

SAI KUNG GREEN PARK

$30.50 M (Sale)
1,231 ft2 (SA) / 1,908 ft2 (GFA)

白沙灣靚裝別墅

$25.00 M (Sale)
1,294 ft2 (SA) / 1,600 ft2 (GFA)

SAI KUNG RUBY CHALET

$25.00 M (Sale)
2,100 ft2 (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

CLEAR WATER BAY WITH PRIVATE POOL

$23.00 M (Sale)
- (SA) / 1,400 ft2 (GFA)

SAI KUNG DETACH HOUSE WITH HUGE GARDEN

$31.00 M (Sale)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

***FULL SEA VIEW*** SAI SHA ROAD

$12.80 M (Sale)
1,400 ft2 (SA) / 1,400 ft2 (GFA)

SAI KUNG

$11.80 M (Sale)
- (SA) / 1,400 ft2 (GFA)

KEI LING HA LO WAI

$17.80 M (Sale)
2,100 ft2 (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

SAI KUNG

$30.00 M (Sale)
$105,000 (Rent)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

SAI KUNG VILLAGE HOUSE

$23.00 M (Sale)
$45,000 (Rent)
937 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG THE MEDITERRANEAN

$17.00 M (Sale)
- (SA) / 1,750 ft2 (GFA)

SAI KUNG YEE HONG GDN

$21.00 M (Sale)
1,574 ft2 (SA) / 1,700 ft2 (GFA)

RISE PARK VILLAS

$7.50 M (Sale)
- (SA) / 700 ft2 (GFA)

SAI KUNG LUNG MEI

$19.00 M (Sale)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

SAI KUNG LUNG MEI

$90.00 M (Sale)
3,708 ft2 (SA) / 6,393 ft2 (GFA)

Portofino Garden House