$110,000 (Rent)
1,837 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA TWR 11

$10.50 M (Sale)
$20,000 (Rent)
520 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG THE MEDITERRANEAN TWR 02

$43,000 (Rent)
992 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG THE MEDITERRANEAN TWR 05

$36,000 (Rent)
717 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG THE MEDITERRANEAN TWR 05

$50,000 (Rent)
1,173 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA TWR 05

$79,000 (Rent)
1,837 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA TWR 07

$54,000 (Rent)
1,172 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA TWR 07

$48,000 (Rent)
1,118 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA TWR 09

$42,000 (Rent)
968 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA TWR 11

$48,000 (Rent)
1,146 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA TWR 02

$20,000 (Rent)
532 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG THE MEDITERRANEAN TWR 03D6

$21,800 (Rent)
530 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG THE MEDITERRANEAN TWR 03

$52,000 (Rent)
1,144 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA TWR 12

$20,000 (Rent)
599 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG PARK MEDITERRANEAN TWR 01

$48,000 (Rent)
1,173 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA TWR 03

$6.60 M (Sale)
- (SA) / 700 ft2 (GFA)

SAI KUNG

$7.00 M (Sale)
- (SA) / 700 ft2 (GFA)

SAI KUNG CLEARWATER BAY GDN

$19.00 M (Sale)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

Clear water bay road

$16.50 M (Sale)
$27.80 M (Sale)
1,250 ft2 (SA) / 1,908 ft2 (GFA)

SAI KUNG GIVERNY

$23.00 M (Sale)
$58,000 (Rent)
$24.00 M (Sale)
$60,000 (Rent)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

SAI KUNG YAN YEE RD

$60,000 (Rent)
1,016 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA

$45,000 (Rent)
1,146 ft2 (SA) / - (GFA)

SAI KUNG MOUNT PAVILIA TWR 02