7,716 ft2 (SA) / 8,807 ft2 (GFA)

Director House

4,200 ft2 (SA) / 4,200 ft2 (GFA)

WATERFRONT TWIN HOUSES WITH BIG GARDEN

$98.000 M (Sale)
3,352 ft2 (SA) / 5,368 ft2 (GFA)

GIVERNY

$58.000 M (Sale)
$115,000 (Rent)
3,126 ft2 (SA) / 5,003 ft2 (GFA)

PORTOFINO GDN HSE

360
$75.000 M (Sale)
2,209 ft2 (SA) / 2,700 ft2 (GFA)

SAI KUNG RIVIERA

Transactions

Sai Kung Mount Pavilia Tower 10
2019-07-30
Floor: Low
Flat: A
Rent: $75000
SA: 1,837 ft2 (@ 41)
GFA: -
Sai Kung Floral Villas
2019-07-29
Floor: -
Flat: C6
Rent: $62000
SA: 1,962 ft2 (@ 32)
GFA: 2,162 ft2 (@ 29)
$75.000 M (Sale)
2,127 ft2 (SA) / 2,978 ft2 (GFA)

SAI KUNG SILVER VIEW LODGE

$82,000 (Rent)
2,119 ft2 (SA) / 2,636 ft2 (GFA)

SAI KUNG PORTOFINO PORTOFINO VILLAS

2,100 ft2 (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

NEAR TOWN FAR SEA VIEW DETACHED HOUSE

$48,000 (Rent)
2,100 ft2 (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

SAI KUNG VILLAGE HOUSE

$23.000 M (Sale)
2,100 ft2 (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

TAI MONG TSAI VILLAGE HOUSE

$38.000 M (Sale)
2,100 ft2 (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

TAI HANG HAU

Transactions

Sai Kung Floral Villas
2019-07-29
Floor: -
Flat: B3
Rent: $83000
SA: 2,299 ft2 (@ 37)
GFA: 2,865 ft2 (@ 29)
Sai Kung Ta Ho Tun Sheung Wai
2019-07-30
Floor: -
Flat: 111A
Rent: $63000
SA: -
GFA: 2,100 ft2 (@ 30)
$48.000 M (Sale)
1,945 ft2 (SA) / 2,554 ft2 (GFA)

MARINA COVE PH 04

$65,000 (Rent)
1,888 ft2 (SA) / 3,500 ft2 (GFA)

SAI KUNG CAPRI

$65,000 (Rent)
1,822 ft2 (SA) / 2,232 ft2 (GFA)

SAI KUNG LAS PINADAS

$45.000 M (Sale)
1,773 ft2 (SA) / 2,291 ft2 (GFA)

SILVERSTRAND VILLA WITH LOVELY BAY VIEW

$18.000 M (Sale)
1,700 ft2 (SA) / 1,700 ft2 (GFA)

Rare Find in Razor Hill Road

$40.000 M (Sale)
1,692 ft2 (SA) / 2,162 ft2 (GFA)

SAI KUNG GARDEN HOUSE

Transactions

Sai Kung Floral Villas
2019-07-29
Floor: -
Flat: D5
Rent: $62000
SA: 1,862 ft2 (@ 34)
GFA: 2,243 ft2 (@ 28)
Sai Kung Mount Pavilia Tower 15
2019-07-30
Floor: Low
Flat: A
Rent: $75000
SA: 1,837 ft2 (@ 41)
GFA: -
$29.800 M (Sale)
1,681 ft2 (SA) / 2,600 ft2 (GFA)

FUNG SAU VILLA

$42.800 M (Sale)
1,576 ft2 (SA) / 2,215 ft2 (GFA)

SAI KUNG MARINA COVE PH 02

$30.000 M (Sale)
1,526 ft2 (SA) / 2,018 ft2 (GFA)

SAI KUNG SEA VIEW VILLA

$25.000 M (Sale)
1,524 ft2 (SA) / 1,700 ft2 (GFA)

RISE PARK VILLAS

$14.000 M (Sale)
1,400 ft2 (SA) / 1,400 ft2 (GFA)

ROYAL GARDEN

$11.800 M (Sale)
1,400 ft2 (SA) / 1,400 ft2 (GFA)

SAI KUNG GREENVIEW VILLAS

Transactions

Sai Kung Floral Villas
2019-07-29
Floor: -
Flat: B1
Rent: $70000
SA: 2,299 ft2 (@ 31)
GFA: 2,733 ft2 (@ 26)
Sai Kung Leung Fai Tin
2019-07-29
Floor: -
Flat: 125
Rent: $50000
SA: -
GFA: 2,100 ft2 (@ 24)