$268.00 M (Sale)
7,716 ft2 (SA) / 8,807 ft2 (GFA)

Director House

$128.00 M (Sale)
1,703 ft2 (SA) / 1,991 ft2 (GFA)

Silver Strand

$98.00 M (Sale)
3,352 ft2 (SA) / 5,368 ft2 (GFA)

GIVERNY

$90.00 M (Sale)
2,178 ft2 (SA) / 2,710 ft2 (GFA)

SAI KUNG HAWAII GDN

$80.00 M (Sale)
2,127 ft2 (SA) / 2,978 ft2 (GFA)

SAI KUNG SILVER VIEW LODGE

$75.00 M (Sale)
4,200 ft2 (SA) / 4,200 ft2 (GFA)

WATERFRONT TWIN HOUSES WITH BIG GARDEN

Transactions

Sai Kung Mount Pavilia Tower 10
2019-07-30
Floor: Low
Flat: A
Rent: $75000
SA: 1,837 ft2 (@ 41)
GFA: -
Sai Kung Floral Villas
2019-07-29
Floor: -
Flat: D5
Rent: $62000
SA: 1,862 ft2 (@ 34)
GFA: 2,243 ft2 (@ 28)
360
$75.00 M (Sale)
2,209 ft2 (SA) / 2,700 ft2 (GFA)

SAI KUNG RIVIERA

$68.00 M (Sale)
1,931 ft2 (SA) / 2,507 ft2 (GFA)

FLORAL VILLAS GDN HSE

$65.00 M (Sale)
2,093 ft2 (SA) / 2,144 ft2 (GFA)

Detached House

$58.00 M (Sale)
$115,000 (Rent)
3,126 ft2 (SA) / 5,003 ft2 (GFA)

PORTOFINO GDN HSE

$50.00 M (Sale)
2,196 ft2 (SA) / 2,200 ft2 (GFA)

CAPITAL VILLA

$48.00 M (Sale)
1,945 ft2 (SA) / 2,554 ft2 (GFA)

MARINA COVE PH 04

Transactions

Sai Kung Mount Pavilia Tower 15
2019-07-30
Floor: Low
Flat: A
Rent: $75000
SA: 1,837 ft2 (@ 41)
GFA: -
Sai Kung Floral Villas
2019-07-29
Floor: -
Flat: C6
Rent: $62000
SA: 1,962 ft2 (@ 32)
GFA: 2,162 ft2 (@ 29)
$48.00 M (Sale)
1,794 ft2 (SA) / 1,816 ft2 (GFA)

WESTERN STYLE SEA VIEW HOUSE

$45.00 M (Sale)
1,926 ft2 (SA) / 2,300 ft2 (GFA)

LAS PINADAS

$45.00 M (Sale)
1,773 ft2 (SA) / 2,291 ft2 (GFA)

SILVERSTRAND VILLA WITH LOVELY BAY VIEW

$43.50 M (Sale)
$105,000 (Rent)
1,750 ft2 (SA) / 1,750 ft2 (GFA)

OPEN SEA VIEW

$42.80 M (Sale)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

Chuk Yeung Road Detach House

Transactions

Sai Kung Floral Villas
2019-07-29
Floor: -
Flat: B3
Rent: $83000
SA: 2,299 ft2 (@ 37)
GFA: 2,865 ft2 (@ 29)
Sai Kung Leung Fai Tin
2019-07-29
Floor: -
Flat: 125
Rent: $50000
SA: -
GFA: 2,100 ft2 (@ 24)
$42.80 M (Sale)
1,576 ft2 (SA) / 2,215 ft2 (GFA)

SAI KUNG MARINA COVE PH 02

$40.00 M (Sale)
1,692 ft2 (SA) / 2,162 ft2 (GFA)

SAI KUNG GARDEN HOUSE

$39.80 M (Sale)
1,438 ft2 (SA) / 1,800 ft2 (GFA)

SILVERSTRAND VILLA WITH NICE GARDEN

$38.80 M (Sale)
2,100 ft2 (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

HUGE GARDEN WITH SWIMMING POOL

$38.80 M (Sale)
$88,000 (Rent)
1,702 ft2 (SA) / 2,325 ft2 (GFA)

VILLA HOUSE

$38.00 M (Sale)
1,373 ft2 (SA) / 1,885 ft2 (GFA)

MARINA COVE SEA VIEW HOUSE

Transactions

Sai Kung Floral Villas
2019-07-29
Floor: -
Flat: B1
Rent: $70000
SA: 2,299 ft2 (@ 31)
GFA: 2,733 ft2 (@ 26)
Sai Kung Ta Ho Tun Sheung Wai
2019-07-30
Floor: -
Flat: 111A
Rent: $63000
SA: -
GFA: 2,100 ft2 (@ 30)